Szolgáltatások

Telekalakítás

Mikor van szüksége telekalakításra?

Ha egy vagy több meglévő telket több más méretű, formájú, darabszámú, önálló földrészletté szeretne alakítani.

A telekalakítás lehetséges fajtái:

Kisajátítás

Ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekből, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett kisajátítás útján is megszerezhető. A kisajátítási eljárás kérelemre indul, melyet kizárólag a Magyar Állam vagy települési önkormányzat nevében eljáró tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, illetve egyes tevékenység végzésére jogosult harmadik személy nyújthat be.

kisajátítás

Fekvéshatár változás

Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához a képviselő-testületi határozatot is csatolni kell.

fekvéshatár változási vázrajz

Művelési ág változás

Változási vázrajz készítés művelési ág változáshoz.

Figyelem! Nagyon sok megkeresést kapunk zártkerti telkek más célú hasznosításával kapcsolatban. Fontos tudni, hogy a teljes terület kivonása művelés alól nem lehetséges. Maximum 400 m2 nagyságú terület más célú használatára van lehetőség, de ahhoz is konkrét beruházási cél (pl. épület létesítése) szükséges, ráadásul a beruházásnak meg is kell valósulnia.

Ha egy földrészlet vagy egy alrészlet művelési ága megváltozik, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges

 

Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha

Mozgásvizsgálat, deformáció vizsgálat

A mozgásvizsgálat során mérnöki létesítmények esetleges elmozdulását, deformációját határozzuk meg egy kiinduló állapothoz viszonyítva, különböző időpontokban végzett mérések alapján.

A mozgásvizsgálati méréseket épülő létesítményeken a beruházó, a tervezőn vagy a kivitelező, elkészült létesítményeken pedig az üzemeltető vagy karbantartó vállalatnak, szervezet rendeli meg.

mozgásvizsgálat

Erdő, erdőrészlet kitűzés

Az erdőrészletek határainak kitűzése fontos kötelezettség, amely további esetleges jogvitáktól, erdőgazdálkodási bírság kiszabásától óvhatja meg az erdőgazdálkodót (pl.: erdőrészlet határain túl végzett fakitermelés, erdőtelepítés).

erdő

Telekcsoport újraosztás

Kettő vagy több telekből, eltérő számú, de egynél több telek kialakítása.

újraosztás

A telekcsoport újraosztás során először a kiinduló telkeket egyesítjük, majd a kialakult telket a kívánt módon felosztjuk. A telekcsoport újraosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekhatár rendezés

Több különálló, egymással határos földrészlet közös határának módosítása úgy, hogy új földrészlet nem keletkezik és nem szűnik meg.

egyesítés

A telekhatár rendezés során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekegyesítés

Több különálló, egymással határos földrészletből egy új egyesített földrészlet kialakítása a belső határvonalak megszüntetésével.

telekegyesítés

Telekegyesítésre többnyire olyankor kerül sor, amikor a szomszédos telkeknek ugyanaz a tulajdonosa, és a megfelelő teleknagyság eléréséhez szükséges az egyesítés. Ezt indokolhatja a megengedett beépítési százalékon túli építkezés, a szükséges telekszélesség elérése, vagy olyan létesítmény, amelyik több meglévő telket vesz igénybe.

További információk: Telekalakítás

Telek megosztás

Egy meglévő földrészletből több önálló földrészlet kialakítása.

megosztás

A megosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki, és legalább 8 vagy annál több új építési telek jön létre, akkor az elvi telekalakítási engedély beszerzése kötelező, és ilyenkor telekalakítási tervet is kell készíttetni Terület és Településrendező névjegyzékben szereplő építésszel. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Oldalak

Feliratkozás RSS - Szolgáltatások csatornájára