Szolgáltatások

Telekcsoport újraosztás

Kettő vagy több telekből, eltérő számú, de egynél több telek kialakítása.

egyesítés

A telekcsoport újraosztás során először a kiinduló telkeket egyesítjük, majd a kialakult telket a kívánt módon felosztjuk. A telekcsoport újraosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekhatár rendezés

Több különálló, egymással határos földrészletből egy új egyesített földrészlet kialakítása a belső határvonlak megszüntetésével.

egyesítés

A telekhatár rendezés során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekegyesítés

Több különálló, egymással határos földrészletből egy új egyesített földrészlet kialakítása a belső határvonalak megszüntetésével.

telekegyesítés

Telekegyesítésre többnyire olyankor kerül sor, amikor a szomszédos telkeknek ugyanaz a tulajdonosa, és a megfelelő teleknagyság eléréséhez szükséges az egyesítés. Ezt indokolhatja a megengedett beépítési százalékon túli építkezés, a szükséges telekszélesség elérése, vagy olyan létesítmény, amelyik több meglévő telket vesz igénybe.

További információk: Telekalakítás

Telek megosztás

Egy meglévő földrészletből több önálló földrészlet kialakítása.

megosztás

A megosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki, és legalább 8 vagy annál több új építési telek jön létre, akkor az elvi telekalakítási engedély beszerzése kötelező, és ilyenkor telekalakítási tervet is kell készíttetni Terület és Településrendező névjegyzékben szereplő építésszel. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Társasházi alaprajz készítés

Új társasházak alapításához illetve meglévő társasházak alapító okiratának módosításához 2014 január 1-től a 8/2018 AM rendeletnek megfelelő digitális alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.Használati megosztás

A használati megosztás azt szabályozza, hogy adott ingatlanon (telken) belül mely részek tekinthetők az egyes tulajdonosok kizárólagos tulajdonának, illetve közös területnek. Ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, amit a Földhivatalnál az egy helyrajzi számon feltüntetett osztatlan közös tulajdonjogú ingatlanok esetén kell elkészíteni. Ha ez nincs meg, akkor jelzálog típusú hitelfelvétel esetén az összes tulajdonost be kell vonni az ügyletbe. Tipikusan sorházaknál, lakóparkoknál és egy telken lévő ikerházaknál szükséges.

használati megosztás vázrajz minta

Szolgalmi jog bejegyzés

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa a jogosultságából eredő valamely magatartástól tartózkodjék. A szolgalmi jog tárgya lehet pld. átjárási, vízelvezetési, gázvezeték elhelyezési szolgalmi jog stb...

szolgalmijog

Tervezési alaptérkép készítés

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a tervezési alaptérkép, amely tartalmazza a jogi és a helyszíni állapotot, tereptárgyakat, magassági viszonyokat.Közmű vezetékek kitűzése

Ha szeretné tudni, hol kell ásni a kábelárkot, hol vannak az esetleges keresztező vezetékek, hova kerül a tartószerkezet...

kitűzés

Közmű vezeték létesítési munkák során szükséges geodéziai kitűzések

Új közmű vezetékek létesítése során a kivitelezés megkezdése előtt ki kell tűzni az építendő és az esetleges keresztező vezetékek nyomvonalát.

A kitűzés folyamata

  • Adja át a kitűzés alapjául szolgáló legfrissebb kiviteli terveket, valamint a keresztező vezetékek rendelkezésre álló nyomvonalát.
  • A terveket vektoros formában, EOV rendszerben tudjuk a lekönnyebben értelmezni
  • Egy Önnel egyeztetett időpontban elvégezzük a szükséges kitűzést. A kitűzött pontokat a talajviszonyoknak megfelelően fakaróval, festéssel vagy szeggel jelöljük meg.
  • Ezt követően elkészítjük és átadjuk a szükséges dokumentációt (kitűzési vázlat, kitűzési jegyzőkönyv)

Épületek építmények kitűzése

Ha szeretné tudni, hogy hol kell földmunkát végeznie, hová kerül az alap vagy egy szerkezeti elem......

kizűzés

Építési munkák során szükséges geodéziai kitűzések

A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 40. § (2) bekezdése értelmében földrészlethatár kitűzésére irányuló munkának minősül a földrészlethatáron lévő új épület kitűzése is, így csak megfelelő jogosultságokkal rendelkező földmérő végezheti.

Az építési munkák általában egy tereprendezéssel kezdődnek, így először ki kell tűzni a földmunka határvonalát.

Eztán az alaptestek kitűzése következik.

Végül a falak és a különböző szerkezeti elemek pontos helyét tűzzük ki.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Szolgáltatások csatornájára