Erdő, erdőrészlet kitűzés

Az erdőrészletek határainak kitűzése fontos kötelezettség, amely további esetleges jogvitáktól, erdőgazdálkodási bírság kiszabásától óvhatja meg az erdőgazdálkodót (pl.: erdőrészlet határain túl végzett fakitermelés, erdőtelepítés).

erdő

Az Erdőtörvény 16. § (9) bekezdése szerint az erdőgazdálkodó köteles az erdőtelepítési, erdőfelújítási erdőnevelési, fahasználati és erdővédelmi munkák megkezdése előtt az erdőrészlet határvonalának töréspontjaira jól látható és időtálló határjeleket elhelyezni. Ezzel megakadályozható, hogy az erdőrészlet határain túl végezzünk bejelentés nélküli, jogosulatlan erdőgazdálkodási tevékenységet.

Erdőrészletenként 10.000 Ft-os bírság szabható ki, ha az erdőgazdálkodó az erdőtelepítési, erdőfelújítási, erdőnevelési, fahasználati és erdővédelmi munkák megkezdése előtt az erdőrészlet határvonalainak töréspontjaira jól látható és időtálló határjeleket nem helyezi el.

A kitűzés folyamata

Fontos tudni, hogy az erdőrészletek határa nem azonos az erdőrészleteket magukban foglaló földrészletek határával. Egy földrészleten belül több erdőrészlet is lehet. Az erdőrészlet kitűzéséhez adja meg a kitűzendő erdőrészlet település nevét és az erdőrészlet jelét, pl.: Szalánta 8/D. Az erdőrészlet azonosítója alapján beszerezzük a kitűzéshez szükséges adatokat, majd egyeztetett időpontban elvégezzük a határpontok kitűzését. A kitűzésről azonosító számokkal és a koordinátákkal kiegészített kitűzési vázlatot készítünk.

A kitűzött pontokat 40 cm-es fakaróval és figyelemfelhívó festéssel jelöljük.

Egy munkaterületen több erdőrészlet kitűzése esetén a második erőrészlet kitűzését már jelentős kedvezménnyel végezzük.