Fekvéshatár változás

Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához a képviselő-testületi határozatot is csatolni kell.

fekvéshatár változási vázrajz

Amennyiben a területek külterületből belterületbe kerülnek, a mező- vagy erdőgazdasági termelés valószínűleg megváltozik, azaz a területek művelés alól kivett kategóriába kerülnek. Ebben az esetben is engedélyeztetni kell a más célú hasznosítást az ingatlanügyi hatósággal (földhivatallal), valamint az engedélyt az önkormányzatnak meg kell kérnie.

Közigazgatási egységek és fekvések között közvetlenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsatolás csak a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani.

Az átcsatolás földmérési munkálatainak folyamata

Az átcsatolási földmérési dokumentációja készítésének folyamata a következőket tartalmazza:

  • Helyszíni szemle (bejárás).
  • Új határleírási jegyzőkönyv és vázlat készítése.
  • Megosztandó földrészletek tisztázása.
  • Új határjelek állandósítása.
  • Az átcsatolandó földrészletek helyrajzi számának és területeinek összesítése.
  • Az új határtöréspontok numerikus bemérése és területszámítása.
  • A változási vázrajz elkészítése és a változott területek kimutatása.
  • Átnézeti térképvázlat készítése.
  • Szakvélemények (szakhatósági hozzájárulások) beszerzése.