Birtokjogi, kataszteri Geodézia

Ingatlan-nyilvántartási változásokkal, telekhatárokkal kapcsolatos geodéziai munkák: kitűzés, telekalakítás, épület feltüntetés és törlés, társasházi alaprajz készítés

Telekalakítás

Mikor van szüksége telekalakításra?

Ha egy vagy több meglévő telket több más méretű, formájú, darabszámú, önálló földrészletté szeretne alakítani.

A telekalakítás lehetséges fajtái:

Fekvéshatár változás

Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához a képviselő-testületi határozatot is csatolni kell.

fekvéshatár változási vázrajz

Művelési ág változás

Változási vázrajz készítés művelési ág változáshoz.

Ha egy földrészlet vagy egy alrészlet művelési ága megváltozik, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges

 

Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha

Telekcsoport újraosztás

Kettő vagy több telekből, eltérő számú, de egynél több telek kialakítása.

újraosztás

A telekcsoport újraosztás során először a kiinduló telkeket egyesítjük, majd a kialakult telket a kívánt módon felosztjuk. A telekcsoport újraosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekhatár rendezés

Több különálló, egymással határos földrészlet közös határának módosítása úgy, hogy új földrészlet nem keletkezik és nem szűnik meg.

egyesítés

A telekhatár rendezés során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Telekegyesítés

Több különálló, egymással határos földrészletből egy új egyesített földrészlet kialakítása a belső határvonalak megszüntetésével.

telekegyesítés

Telekegyesítésre többnyire olyankor kerül sor, amikor a szomszédos telkeknek ugyanaz a tulajdonosa, és a megfelelő teleknagyság eléréséhez szükséges az egyesítés. Ezt indokolhatja a megengedett beépítési százalékon túli építkezés, a szükséges telekszélesség elérése, vagy olyan létesítmény, amelyik több meglévő telket vesz igénybe.

További információk: Telekalakítás

Telek megosztás

Egy meglévő földrészletből több önálló földrészlet kialakítása.

megosztás

A megosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki, és legalább 8 vagy annál több új építési telek jön létre, akkor az elvi telekalakítási engedély beszerzése kötelező, és ilyenkor telekalakítási tervet is kell készíttetni Terület és Településrendező névjegyzékben szereplő építésszel. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás

Társasházi alaprajz készítés

Új társasházak alapításához illetve meglévő társasházak alapító okiratának módosításához 2014 január 1-től a 8/2018 AM rendeletnek megfelelő digitális alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.

Használati megosztás

A használati megosztás azt szabályozza, hogy adott ingatlanon (telken) belül mely részek tekinthetők az egyes tulajdonosok kizárólagos tulajdonának, illetve közös területnek. Ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, amit a Földhivatalnál az egy helyrajzi számon feltüntetett osztatlan közös tulajdonjogú ingatlanok esetén kell elkészíteni. Ha ez nincs meg, akkor jelzálog típusú hitelfelvétel esetén az összes tulajdonost be kell vonni az ügyletbe. Tipikusan sorházaknál, lakóparkoknál és egy telken lévő ikerházaknál szükséges.

használati megosztás vázrajz minta

Szolgalmi jog bejegyzés

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa a jogosultságából eredő valamely magatartástól tartózkodjék. A szolgalmi jog tárgya lehet pld. átjárási, vízelvezetési, gázvezeték elhelyezési szolgalmi jog stb...

szolgalmijog

Oldalak

Feliratkozás RSS - Birtokjogi, kataszteri Geodézia csatornájára