Kisajátítás

Ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekből, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett kisajátítás útján is megszerezhető. A kisajátítási eljárás kérelemre indul, melyet kizárólag a Magyar Állam vagy települési önkormányzat nevében eljáró tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, illetve egyes tevékenység végzésére jogosult harmadik személy nyújthat be.

kisajátítás

Kisajátítási terv készítésével kapcsolatos földmérési munka csak a megrendelő írásbeli megbízása alapján és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok rendelkezése szerint földmérésre jogosult által végezhető.

A kisajátítási terv részei:

  • kisajátítási átnézeti térkép (ha a kisajátítás az ingatlan területének csak egy részét érinti)
  • kisajátítási változási vázrajz
  • területkimutatás

A kisajátítási átnézeti térkép a kisajátítással érintett földrészleteket és azok közvetlen környezetét egybefüggően ábrázoló, az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján készített rajzi munkarész, amely nyomvonalas építmény esetén annak nyomvonalát is tartalmazza.

A kisajátítási vázrajzot földrészletenként készítjük el annak érdekében, hogy a tulajdonjog változást a megegyezést követően hozott határozat alapján akár egyenként is le lehessen zárni.