Közmű hálózatok adatinak publikálása az E-közmű rendszer felé

Elektromos, hírközlési, szénhidrogén, távhő, vízellátás vagy vízelvezetési közmű üzemeltető? Publikálnia kell a vezeték adatait az E-közmű rendszer felé?

Segítünk!


e-közmű

Az E-közmű publikálás folyamata

Ön adja az adatokat, mi elkészítjük a rendeletnek megfelelő térbeli adatbázist és megadjuk az üzemeltetői felületen megadandó elérési útvonalakat.

Egyszerű, ugye?

Mit kérünk?

Először is szükségünk van közmű vezetékek geometriai jellemzőire (hol van, milyen hosszú?) lehetőleg valamilyen vektoros (CAD) formátumban. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, csak papír alapú nyilvántartás van, akkor az adatok digitális átalakításával kezdjük a munkát.

A geometriai jellemzőkön túl ismernünk/szolgáltatnunk kell még a vezeték szakaszok meta- és alapadatait (ezek többsége meg is jelenik a nyilvánosság számára is elérhető tájékoztatási rendszeren):

 • adat neve: a közműhálózat vonatkozó elemének megnevezése
 • szolgáltató: az e-közmű adatszolgáltató neve
 • adat létrejöttének dátuma: a vezeték bemérésének vagy térinformatikai adatának létrejöttének időpontja
 • adat vonatkozási dátuma: a vezeték megvalósulási időpontja
 • adatelőállítás módja : nyíltárkos beméréssel, utólagos méréssel, stb
 • adatszolgáltatási szint: tájékoztatási, kivitelezési, tervezési
 • vetület: EOV, EOV-ba konvertált
 • használat szüneteltetése
 • megszűnés dátuma
 • üzemeltető neve
 • tulajdonos neve
 • szolgáltatói engedélyes neve
 • hálózati hierarchiában betöltött funkció
 • elhelyezkedés módja, jellege
 • szállítás módja

A fenti adatokat minden közmű típus esetén meg kell adni. A további adatok a közmű típusától függően változók lehetnek, illetve opcionálisok.

Elektromos hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • tartószerkezet
 • biztonsági övezet
 • átalakító és elosztó berendezések
 • KIF csatlakozó
 • saját célú informatikai hálózat nyomvonala
 • saját célú informatikai hálózat berendezései
 • kandeláber
 • lámpatest
 • elektromos autótöltő

Hírközlési hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • szállított közeg (vezetékes hírközlés, távtápláló, stb)
 • alépítmény
 • védőcső
 • tápszekrény
 • nyomvonal jelző eszközök
 • megszakító létesítmények
 • támszerkezetek
 • előfizetői csatlakozási pontok
 • biztonsági övezetek
 • egyéb létesítmények (kötésjelző, törésjelző)

Szénhidrogén hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • szállított közeg (földgáz, kőolaj, stb)
 • biztonsági övezet
 • szakaszoló állomás
 • fáklya, fáklyakert
 • csőhíd
 • szagló
 • irányjelző, kotrást tiltó tábla
 • nyomásszabályozó
 • védőcső
 • elzáró szerelvény
 • anódágy, katódállomás
 • potenciálmérőhely

Távhő hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • szállított közeg (meleg víz, forró víz, gőz)
 • tartószerkezet
 • akna
 • hőbázis, erőmű
 • biztonsági övezet

Vízelvezetési hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • szállított közeg (települési-, ipari szennyvíz, csapadékvíz, stb)
 • védőcső
 • csőátvezetés
 • csőáteresz
 • árok
 • műtárgyak (akna, átemelő, derítő, stb)
 • közműpótló berendezés (zárt tároló, oldómedence, stb)
 • biztonsági övezet

Vízellátási hálózatok esetén publikálandó további objektum típusok:

 • szállított közeg (ivóvíz, ipari víz, stb)
 • védőcső
 • csőátvezetés
 • műtárgyak (aknák, kutak, stb)
 • szerelvények (elzárók, légtelenítők, stb)
 • biztonsági övezet

Ezek az adatok a legtöbb esetben a megfelelően strukturált, digitális szakági helyszínrajzokból kinyerhetők. A nem egyértelmű, vagy hiányos adatokat a feldolgozási naplóban jelezzük.

Minőség-ellenőrzés

Az adatok feldolgozásáról feldolgozási naplót vezetünk. Az adatok konzisztenciájának biztosítása érdekében az adatokat saját fejlesztésű eszközökkel, folyamatosan ellenőrizzük.

Az így előállított adatbázis:

 • topológiai szempontból helyes
 • az adatbázisban tárolt adatok konzisztensek
 • hiánytalan
 • teljes mértékben megfelel a rendelet előírásainak

Adatfrissítés

A térbeli adatbázisok minőségének egyik legfontosabb jellemzője az adatok frissessége. Az elavult, hiányos adatok komoly károkat okozhatnak az adatok felhasználónak. Építési, kivitelezési munkák során nagy meglepetéseket tud okozni az adott helyen nem várt közmű vezeték. Az ilyen esetek elkerülése érdekében az üzemeltetőtől kapott frissítéseket haladéktalanul bedolgozzuk az adatbázisba és feltöltjük a szerverre.

Az adatok frissítésére a következőkre van szükségünk:

 • megvalósulási nyomvonalrajz (vektoros formátumban)
 • geodéziai bemérési dokumentáció
  • mérési jegyzet
  • bemérési nyilatkozat
  • bemérési jegyzőkönyv
  • műszaki leírás

Mit szolgáltatunk?

Az adatok feldolgozását és átalakítását követően az elkészült adatbázist feltöltjük a szerverünkre és megadjuk az üzemeltetői felülethez szükséges adatokat:

 • WMS szerver elérhetősége
 • WFS szerver elérhetősége

Felketettük az érdeklődését?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Minden közmű üzemeltető más és más, ezért nem tudjuk megadni a szolgáltatás díját. Ehhez ismernünk legalább a következő adatokat:

 • a vezetékek hány %-a áll rendelkezésre vektoros (CAD) formátumban?
 • a vezetékek hány %-a áll rendelkezésre analóg (papír, vagy szkennelt) formában?
 • a gerincvezeték hossza?
 • előfizetői, fogyasztói csatlakozások száma?
 • jellemzően mennyi változást kell bedolgozni az adatbázisba (havi vagy éves szinten)

Címkék: