Közmű vezeték kitűzés

Ha szeretné tudni, hol kell ásni a kábelárkot, hol vannak az esetleges keresztező vezetékek, hova kerül a tartószerkezet...

kitűzés

Közmű vezeték létesítési munkák során szükséges geodéziai kitűzések

Új közmű vezetékek létesítése során a kivitelezés megkezdése előtt ki kell tűzni az építendő és az esetleges keresztező vezetékek nyomvonalát.

Vállaljuk hírközlési, szénhidrogén, távhő, villamos, vízellátási és vízelvezetési nyomvonalak kitűzését.

A kitűzés folyamata

  • Adja át a kitűzés alapjául szolgáló legfrissebb kiviteli terveket, valamint a keresztező vezetékek rendelkezésre álló nyomvonalát.
  • A terveket vektoros formában, EOV rendszerben tudjuk a legkönnyebben értelmezni
  • Egy Önnel egyeztetett időpontban elvégezzük a szükséges kitűzést. A kitűzött pontokat a talajviszonyoknak megfelelően fakaróval, festéssel vagy szeggel jelöljük meg.
  • Ezt követően elkészítjük és átadjuk a szükséges dokumentációt (kitűzési vázlat, kitűzési jegyzőkönyv)

Az elkészült közmű vezeték nyomvonalát az E-Közmű Rendeletnek megfelelően bemérjük és elkészítjük a bemérési dokumentációt.