Társasházi alaprajz készítés

Új társasházak alapításához illetve meglévő társasházak alapító okiratának módosításához 2014 január 1-től a 8/2018 AM rendeletnek megfelelő digitális alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.Új társasház alapításakor minden szint, módosításkor csak a változott szint alaprajzát kell elkészíttetni.

Az alaprajz készítésének folyamata:

  • Egyeztessen a földmérővel, adjon át minden rendelkezésre álló rajzot, műszaki dokumentációt. Rendelkezésre álló adatok függvényében a következő három eset fordulhat elő:
    • a tervrajzok digitális, vektoros formátumban rendelkezésre állnak: ilyenkor átalakítjuk a földhivatal követelményeinek megfelelően
    • a tervrajzok csak papír alapon van szkennelve vannak meg: ilyenkor a rendelkzésre álló adatokból újra megszerkesztjük és elkészítjük a digitális alaprajzot
    • nem áll rendelkezésre semmilyen alaprajz: ilyenkor felmérjük az épületet és a mérési eredményekből elkészítjük digitális alaprajzot
  • Elkészítjük a dokumentációt: CD, nyomtatott alaprajzok, egyéb nyomtatványok kitöltése
  • Beadjuk a dokumentációt a földhivatalba vizsgálatra és záradékolásra.
  • Átadjuk a záradékolt vázrajzokat és a dokumentációt. Az alapító okiratot vagy az alapító okirat módosítását csak ezekkel együtt lehet benyújtani a földhivatalba ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából.

Az ingatlan-nyilvántartásba már korábban bejegyzett egyéb önálló ingatlanokban történő időközi és építési engedély-köteles változás, átalakítás átvezetéséhez, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és jogilag jelentős tények ábrázolásához az Fttv. 23. § (1) bekezdés e) pontjában nevesített változási vázrajzot kell készíttetni.

Ilyen változás esetén az alaprajzot csak a változással érintett teljes tulajdonrészek, egyéb önálló ingatlanok vonatkozásában kell digitálisan és papír alapon elkészíteni úgy, hogy az adott épületszinten történő beazonosíthatósága (lakásszám, egyedi azonosító) egyértelmű legyen.