Társasházi alaprajz készítés

Új társasházak alapításához illetve meglévő társasházak alapító okiratának módosításához 2014 január 1-től a 8/2018 AM rendeletnek megfelelő digitális alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.

Új társasház alapításakor minden szint, módosításkor csak a változott szint alaprajzát kell elkészíttetni.

Az alaprajz készítésének folyamata:

 • Egyeztessen a földmérővel, adjon át minden rendelkezésre álló rajzot, műszaki dokumentációt. Rendelkezésre álló adatok függvényében a következő három eset fordulhat elő:
  • a tervrajzok digitális, vektoros formátumban rendelkezésre állnak: ilyenkor átalakítjuk a földhivatal követelményeinek megfelelően
  • a tervrajzok csak papír alapon van szkennelve vannak meg: ilyenkor a rendelkezésre álló adatokból újra megszerkesztjük és elkészítjük a digitális alaprajzot
  • nem áll rendelkezésre semmilyen alaprajz: ilyenkor felmérjük az épületet és a mérési eredményekből elkészítjük digitális alaprajzot
  • alaprajz módosításhoz szükségünk lesz még az eredeti alaprajzokra és az alapító okiratra is, ezt sajnos nem minden földhivataltól kapjuk meg az adatszolgáltatás keretében
 • Elkészítjük a dokumentációt: CD, nyomtatott alaprajzok, egyéb nyomtatványok kitöltése
 • Beadjuk a dokumentációt a földhivatalba vizsgálatra és záradékolásra.
 • Átadjuk a záradékolt vázrajzokat és a dokumentációt. Az alapító okiratot vagy az alapító okirat módosítását csak ezekkel együtt lehet benyújtani a földhivatalba ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából.

Fontos: a Földhivatal csak abban az esetben záradékolja a vázrajzokat ha az épület maga már szerepel az ingatlan-nyilvántartásban (térkép, tulajdoni lap). Ha ez még nem történt meg, akkor először az épület feltüntetést kell elkészíteni. Majd, ha megtörtént az épület ingatlan-nyilvántartási átvezetése, akkor lehet beadni a társasház alapító okirat mellékletéül szolgáló vázrajzokat földhivatali vizsgálatra és záradékolásra.


Változási vázrajz

Az ingatlan-nyilvántartásba már korábban bejegyzett egyéb önálló ingatlanokban történő időközi és építési engedély-köteles változás, átalakítás átvezetéséhez, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és jogilag jelentős tények ábrázolásához az Fttv. 23. § (1) bekezdés e) pontjában nevesített változási vázrajzot kell készíttetni.

Társasházi alaprajz szerkesztés

Társasházi alaprajz szerkesztés

Ilyen változás esetén az alaprajzot csak a változással érintett teljes tulajdonrészek, egyéb önálló ingatlanok vonatkozásában kell digitálisan és papír alapon elkészíteni úgy, hogy az adott épületszinten történő beazonosíthatósága (lakásszám, egyedi azonosító) egyértelmű legyen.