Telekalakítás

Mikor van szüksége telekalakításra?

Ha egy vagy több meglévő telket több más méretű, formájú, darabszámú, önálló földrészletté szeretne alakítani.

A telekalakítás lehetséges fajtái:

Mi a teendők telekalakítás előtt?

Mielőtt belevágna, javasoljuk, hogy az önkormányzatnál érdeklődjön, hogy pl a helyi építési szabályzat szerint engedélyezhető-e az ön által tervezett telekalakítás. Javasoljuk, hogy szerezzen be előzetesen elvi telekalakítási engedélyt. Ehhez a kérelmen kívül be kell nyújtani egy térképmásolat az elképzelt határ változásról, valamint az érintett földrészletek három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. Az elvi engedélyben az Önkormányzat előírja, hogy a telekalakítás milyen feltételek betartásával hajtható végre. Ha telekalakítási engedély iránti kérelmet egy éven belül, az elvi engedélynek megfelelően nyújtják be, akkor az Önkormányzat azt nem utasíthatja el.

További teendők?

Ha az önkormányzat szerint engedélyezhető a telekalakítás, akkor nekünk már csak a helyrajzi számra van szükségünk, hogy megkezdjük a munkát.

A telekalakítás folyamata, időigénye

A telekalakítási eljárás 3 különböző eljárásból áll: záradékolás, szakhatósági eljárás, ingatlan-nyilvántartási eljárás.

  • A helyrajzi szám birtokában megrendeljük a földhivataltól a szükséges adatokat
  • Elvégezzük a telekalakítást
  • Előre egyeztetett időpontban kitűzzük a létrejött telkeket és elvégezzük a szükséges ellenőrző méréseket
  • Elkészítjük az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges műszaki dokumentációt
  • A földhivatal záradékolja (vizsgálja) a dokumentációt, erre 30 nap áll rendelkezésére
  • Ha a dokumentáció rendben van, akkor a földhivatal megküldi az önkormányzatnak elbírálásra, amely 15 nap alatt mint szakhatóság elbírálja, hogy részéről engedélyezhető-e a telekalakítás.
  • Ha az önkormányzat szerint is rendben van a telekalakítás, akkor a földhivatalnak a ismét 30 napja van a telekalakítás engedélyezésére.
  • Miután a földhivatal engedélyezte a telekalakítást, megküldi az erről szóló határozatot a fellebbezési lehetőséggel bíró érintetteknek (pl szomszédok), nekik erre 15 napjuk van.
  • Ha nem érkezett fellebbezés, akkor a földhivatalnak ismét van 30 napja telekalakítás átvezetésére. Ha megtörtént, akkor erről az érintetteket határozatban értesíti.

Mint látható a hivataloknak a kitűzést követően maximálisan 120 nap (3x30 + 2x15) áll rendelkezésére a telekalakítás ingatlan-nyilvánartási átvezetésére.