Telekalakítás

Mikor van szüksége telekalakításra?

Ha egy vagy több meglévő telket több más méretű, formájú, darabszámú, önálló földrészletté szeretne alakítani.

A telekalakítás lehetséges fajtái:

Mi a teendők telekalakítás előtt?

Mielőtt belevágna, javasoljuk, hogy az önkormányzatnál érdeklődjön, hogy pl a helyi építési szabályzat szerint engedélyezhető-e az ön által tervezett telekalakítás. Javasoljuk, hogy szerezzen be előzetesen elvi telekalakítási engedélyt. Ehhez a kérelmen kívül be kell nyújtani egy térképmásolat az elképzelt határ változásról, valamint az érintett földrészletek három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. Az elvi engedélyben az Önkormányzat előírja, hogy a telekalakítás milyen feltételek betartásával hajtható végre. Ha telekalakítási engedély iránti kérelmet egy éven belül, az elvi engedélynek megfelelően nyújtják be, akkor az Önkormányzat azt nem utasíthatja el.

További teendők?

Ha az önkormányzat szerint engedélyezhető a telekalakítás, akkor nekünk már csak a helyrajzi számra van szükségünk, hogy megkezdjük a munkát.

A telekalakítás folyamata, időigénye

A telekalakítási eljárás 3 különböző eljárásból áll: záradékolás, szakhatósági eljárás, ingatlan-nyilvántartási eljárás.

 • A helyrajzi szám birtokában megrendeljük a földhivataltól a szükséges adatokat
 • A földhivatalnak az adatszolgáltatásra 8 napja
 • Az adatszolgáltatást követően időpontot egyeztetünk a szükséges helyszíni mérésekre
 • Az egyeztetett időpontban elvégezzük a szükséges méréseket, kitűzzük a létrejött telkeket, kitültjük a telekalakítási eljáráshoz szükséges nyomtatványokat
 • A helyszíni méréseket követő 15 napon belül elkészítjük a műszaki dokumentációt, benyújtjuk a földhivatalba vizsgálatra és záradékolásra
 • A földhivatalnak a vizsgálatra és a záradékolja 60 nap áll rendelkezésére
 • A földhivatal megküldi a záradékolt vázrajzokat a dokumentáció készítőjének
 • A telekalakítási dokumentációt a záradékolt vázrajzok átvételét követően 1-2 napon belül el tudjuk készíteni

A telekalakítási eljárás innentől kezdve kétféleképpen folytatható:

 1. Egyesített eljárásban: egyszerre adjuk be a dokumentációt egnedélyezésre és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Az engedélyezést követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetés automatikusan megtörténik.
 2. Külön eljárásban: először az engedélyezési eljárást folytatjuk le, majd ha megvan a telekalakítási engedély, valamint a szükséges okiratok is rendelkezésre állnak, akkor beadjuk ingatlan-nyilvántartási átvezetésre.

Engedélyezési eljárás:

 • Ha a dokumentáció rendben van, akkor a földhivatal megküldi az érintett szahatóságoknak (pl. önkormányzat) elbírálásra, amely 15 nap alatt mint szakhatóság elbírálja, hogy részéről engedélyezhető-e a telekalakítás.
 • Ha a szakhatóságok szerint engedélyezhető a telekalakítás, akkor a földhivatalnak a ismét 30 napja van a telekalakítás engedélyezésére.
 • Miután a földhivatal engedélyezte a telekalakítást, megküldi az erről szóló határozatot a fellebbezési joggal bíró érintetteknek, nekik erre 15 napjuk van.

Ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljrás:

 • Ha nem érkezett fellebbezés, akkor a földhivatalnak ismét van 30 napja telekalakítás átvezetésére. Ha megtörtént, akkor erről az érintetteket határozatban értesíti.