Telekcsoport újraosztás

Kettő vagy több telekből, eltérő számú, de egynél több telek kialakítása.

újraosztás

A telekcsoport újraosztás során először a kiinduló telkeket egyesítjük, majd a kialakult telket a kívánt módon felosztjuk. A telekcsoport újraosztás során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás