Telekhatár kitűzés

Ha szeretné tudni, hogy pontosan hol van a telekhatár...

kizűzés

Mikor érdemes kitűzni a telket?

Kerítés építés előtt célszerű, de sok más (pl határvita) esetben szükség lehet a telek kitűzésére.

Adás-vétel előtt sem árt pontosan tudni, hogy hol is van a telekhatár. Később sok gond lehet belőle.

A kitűzés folyamata

  • Adja meg a kitűzendő földrészlet helyrajzi számát
  • A helyrajzi szám birtokában beszerezzük az illetékes földhivataltól a kitűzéshez szükséges adatokat
  • Időpontot egyeztetünk a helyszíni mérések elvégzésére
  • A kitűzés időpontjáról ajánlott levélben értesítjük a kitűzéssel érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosait
  • Az egyeztetett időpontban elvégezzük a telekhatár kitűzését és a helyszíni állapot felmérését. A kitűzött határpontokat fakaróval vagy festéssel jelöljük meg. Kitűzésről helyszíni jegyzőkönyvet veszünk fel.
  • Ezt követően elkészítjük a szükséges dokumentációt, amit a földhivatalnak is megküldünk.
  • A földhivatal nyilvántartásba veszi a dokumentációt.
  • A nyilvántartásba vett vázrajzból két példányt átadunk a megbízónak. Vita esetén ezek birtokában lehet megtenni az esetleges további intézkedéseket (egyezség, birtokvédelem, stb).

Ha eltérés van

A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 43. §-ának megfelelően ha a kitűzött határvonal helyzete a tényleges használattól rendeletben meghatározott értéknél nagyobb mértékben tér el, akkor a természetbeni használat szerinti határvonalat bemérjük, annak helyét és meghatározó méreteit a kitűzési vázlaton a hatályos állapottól eltérő módon feltüntejük. A kitűzött hatályos állapot és a természetbeni használat közötti területeltérést kimutatjuk.

Az eltérés jellegétől függően a kitűzési vázrajzot, illetve vázlatot az alábbi, a kitűzés eredményének megfelelő felirattal látjuk el:

  • A ........... helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon ... számmal jelölt területrészt nem használja, azt csak a szomszédos ........... helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának hozzájárulásával vagy véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) alapján veheti birtokba.
  • A ....... helyrajzi számú földrészletből a vázrajzon ... számmal jelölt területrész az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez.

Mielőtt árajánlatot kérne, érdemes megfontolni néhány dolgot. Biztos, hogy a kitűzés a megoldás? Ha igen, akkor kérjen árajánlatot, ha nem akkor ITT találhat még néhány hasznos információt.