Telekhatár rendezés

Több különálló, egymással határos földrészlet közös határának módosítása úgy, hogy új földrészlet nem keletkezik és nem szűnik meg.

egyesítés

A telekhatár rendezés során különösen figyelemmel kell lenni a telekalakítás helyi szabályaira, ha építési telkeket alakítunk ki. Minden kialakuló telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint minden kialakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

További információk: Telekalakítás