Területmérés

Az AKG (Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés) és ÖKO (Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása) pályázati felhíváshoz kapcsolódó területmérési feladatok végzése.

A területalapú támogatások ellenőrzései során jellemzően a legtöbb problémát és a legtöbb szankciót jelentő okot az igényelt táblák területének és elhelyezkedésének pontatlan bejelentése jelenti. A támogatás igénylésekor jobb helyzetben van az a gazdálkodó, akinek a földhivatal vagy a földmérő által kitűzött karók a tábla határán megvannak, azonban ha ezek hiányoznak (később leírtak alapján időnként ezek meglétekor is), akkor a pontos területet, illetve a tábla határait csak becsülni lehet.

Egy mezőgazdasági tábla elhelyezkedésének és méretének pontos ismerete a következő esetekben lehet fontos a gazdálkodó számára:

 • mezőgazdasági szolgáltatásnál (szántás, kaszálás stb.) a területi értékek meghatározása mind szolgáltatói, mind megrendelő oldaláról, illetve a munkáltató általi mennyiségi ellenőrzés esetében;
 • a határvonal azonosítás, határ felmérés esetében (akár birtokviták is rendezhetők pontosabb térinformatikai GPS használatával);
 • alkalmas kataszteri (földhivatali) nyilvántartással való összevetéshez (ha adásvétel, vagy bérlet alapját képezi egy adott terület);
 • pontosítható a tábla támogatható területe a támogatás alapját nem képező részek (pl.: fás és bokros részek, mély fekvés következtében művelés alatt nem álló területek, a műveléshez nem tartozó közlekedést szolgáló földutak stb.) kimérésével;
 • meghatározható a körbejárt területek mérete, kerülete, az EU-s hibahatáron belüli eltéréssel;
 • térképen megjeleníthetőek a gazdaság területei, a termesztett növények elhelyezkedése így könnyebben vizsgálhatóvá válik, a területekre vonatkozó adatok, idősorok térben is vizsgálhatóvá válnak segítséget nyújtva egyes döntésekhez;
 • felmérhetők a vadkárral sújtott vagy vízállásos területek, majd ennek segítségével korrigálható a vetésterület;
 • ögzíthetőek a talaj-mintavételezési helyek, amelyek ezáltal később is könnyen felkereshetők;
 • a mezőgazdasági területmérés eredményét közvetlenül betölthetjük az Egységes Kérelem beadófelületén a MÁK rendszerébe, ezzel gyorsítva és pontosítva a területhez köthető támogatási kérelmeket.

Az érvényben lévő szabályok betartásával:

 • Önnel egyeztetett időpontban elvégezzük a terület bejárását és lemérését.
 • Elkészítjük a területmérési jegyzőkönyvet és a shape fájlokat.

Ezekre az adatokra lesz szükségünk:

 • a támogatást igénylő neve,
 • a támogatást igénylő Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási száma (korábban MVH azonosító),
 • a támogatást igénylő lakcíme/székhelye,
 • a MEPAR-blokkazonosító,
 • a település neve és a terület helyrajzi száma(i),
 • a helyrajzi számnak a földhasználati nyilvántartásban szereplő nagysága,
 • a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma,
 • a területet az AKG vagy az ÖKO programra kívánja bevinni.
  • AKG esetében azt is fel kell tüntetni, hogy melyik tematikus előíráscsoportot választja
  • ÖKO esetében pedig melyik földhasználati kategóriát