Közmű vezeték bemérés

Vállaljuk új létesítésű és meglévő közmű vezetékek nyíltárkos bemérését és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendeletnek megfelelő bemérési dokumentáció elkészítését.

gáz bemérés

A bemért közmű vezeték valamennyi térbeli meghatározó adatát vízszintes értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) adjuk meg.

A beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával végezzük (elektronikus mérőállomással, GNSS helymeghatározással)

A térszín alatti közmű vezetékek mérésekor a műszaki és térbeli elhelyezkedésére vonatkozó adatokat úgy határozzuk 3D-ben, hogy a felmérés adataiból a térbeli nyomvonalat a helyszínen bármikor rekonstruálni lehessen, egyidejűleg mérjük a közterületi tömbhatár természetbeni állapotát is.

A terepi attribútum adatok gyűjtésekor a rendelet 2. és 3. mellékletben meghatározott adatokat gyűjtjük. A terepen egyértelműen nem meghatározható attribútum adatokat a közmű szolgáltató adatközlése alapján tüntetjük fel a bemérési dokumentációban.

Gravitációs szennyvízvezeték esetében a magassági meghatározás szintezéssel történik (3D megvalósulás) és a meghatározására a rendelet szerinti 1.2.2. pont I. M1 helyzeti középhiba vonatkozik. Más közművek esetében a magassági meghatározás az 1.2.2. pont II. M2, M3 előírásait tartjuk be.

Közmű megvalósulási dokumentáció tartalma:

  • mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analóg vagy digitális formában)
  • bemérési nyilatkozat (papír)
  • bemérési jegyzőkönyv (analóg)
  • bemérési jegyzőkönyv (digitális)
  • vektoros digitális állomány (EOV) a közmű szolgáltató/üzemeltető specifikációja szerint
  • műszaki leírás

Közmű vezeték kitűzés